Cel: zaprojektować koncept na nowy portal NBP w celu odświeżenia wizerunku oraz zintegrowania wszystkich portali należących do NBP.

Moim zadaniem było przygotowanie strategii od strony UX dla portalu głównego i podrzędnych serwisów NBP. W trakcie prac przygotowałem kluczowe ekrany, które prezentowałby stronę główną portalu macierzystego oraz strony główne dla portali podrzędnych oraz przykładowe podstrony. Cały projekt nawiązywał stylistyką i układem do portalu macierzystego, ale pozostawiono szerokie pole manewru dla ułożenia treści, które w różnch portalach są kierowane do różnych grup odbiorców. Serwis zaprojektowano zgodnie uwzględniając podejściem Responsive Web Design.

Przykładowe ekrany

 

 

 

Rok realizacji projektu: 2014

Znaki zastrzeżone, logo, logotypy oraz fotografie i obrazki są użyte jedynie w celach prezentacjnych.